Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy v Kuksu a ukončení sezóny 2017 v Českém farmaceutickém muzeu

Pravidelný podcast s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D., vedoucí Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Tentokrát živě nahrávaný na Vánočních trzích.

…lékárenství začíná tady!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov III.

Vloženo: 07.11.2007, 08:27 | Čteno: 9456×

Neprítomnosť odborného zástupcu v lekárni

§ 5 zákona č. 140/1998 Z.z. ustanovuje:
„(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 3 a ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie. Odborný zástupca s výnimkou manžela držiteľa povolenia musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami na ustanovený týždenný pracovný čas. 6). (2) Ak odborný zástupca prestane vykonávať svoju činnosť, stratí spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť alebo zdravotnú spôsobilosť, držiteľ povolenia je povinný okamžite činnosť zastaviť až do schválenia nového odborného zástupcu orgánom, ktorý vydal povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.” § 36 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„(1) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný viesť verejnú lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu s výnimkou verejnej lekárne podľa § 34 ods. 2 písm. d); na vedenie pobočky verejnej lekárne je povinný určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 35 ods. 3.” Táto právna úprava nezabezpečuje garanciu odbornosti po celú doby prevádzky zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ je prevádzková doba dlhšia ako zákonníkom práce ustanovený rozsah týždenného pracovného času. Preto dochádzalo často k situáciám, keď niektorí držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovali lekáreň, pričom odborný zástupca neviedol lekáreň osobne alebo prostredníctvom odborného zástupcu a to tak niekoľko hodín denne ako aj v niektorých prípadoch dlhodobo.

Z uvedeného dôvodu SLeK navrhla zmenu § 5 zákona č. 140/1998 Z.z. v nasledovnom znení:
„(1) Podmienky na výkon odborného zástupcu, jeho postavenie a úlohy v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis (odvolávka na § 12 ods. 9., 10., 11. a 12 zákona č. 578/2004 Z.z.). (2) Žiadateľ o vydanie povolenia ustanoví aj viac odborných zástupcov, ak výkon činnosti pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami prekročí ustanovený pracovný čas odborného zástupcu (odvolávka na Zákonník práce).” Ďalej SLeK navrhla nové znenie § 36 ods. 1:
„(1) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný viesť verejnú lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu s výnimkou verejnej lekárne podľa § 34 ods. 2 písm. d); na vedenie pobočky verejnej lekárne je povinný určiť odborného zástupcu. Pod pojmom „viesť verejnú lekáreň” sa pre potreby tohto zákona rozumie:
  1. povinnosť osobnej prítomnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v prípade fyzickej osoby, po celú dobu poskytovania lekárenskej starostlivosti,
  2. povinnosť osobnej prítomnosti učeného odborného zástupcu v prípade právnickej osoby, po celú dobu poskytovania lekárenskej starostlivosti.
Po dobu neprítomnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v prípade fyzickej osoby alebo určeného odborného zástupcu v prípade právnickej osoby v lekárni je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný ustanoviť náhradného odborného zástupcu podľa osobitného predpisu (odvolávka na § 17a zákona č. 578/2004 Z.z.).” Cieľom týchto ustavení je zavedenie možnosti riešenia dočasnej neprítomnosti jedného odborného zástupcu na pracovisku. Zmena rieši situácie, kedy niektorí držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkujú lekáreň, pričom odborný zástupca dlhodobo nie je prítomný v lekárni a nevedie teda lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárni...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
19.10.2015

PharmDr. Ján Valjan

Euro ve slovenských léká...

PharmDr. Ján Valjan
16.08.2008

PharmDr. Ján Valjan

Nelíbí se vám konkurence...

PharmDr. Ján Valjan
12.12.2008

PharmDr. Ján Valjan

Další zazděná lékárna, p...

PharmDr. Ján Valjan
04.12.2009

PharmDr. Ján Valjan

Poplatky za Rp. na Slove...

PharmDr. Ján Valjan
12.05.2008

PharmDr. Ján Valjan

Rozhodnutí Evropského so...

PharmDr. Ján Valjan
08.06.2009

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
20.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

SLeK začala odebírat lic...

PharmDr. Ján Valjan
10.06.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovensko regulovat vlas...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
23.02.2018

PharmDr. Ján Valjan

Lékárnický dům, Krizový ...

PharmDr. Ján Valjan
26.03.2009

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.