Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Úhradové soutěže pouze přesouvají rozhodovací pravomoc jinam, prostor pro marže je velmi limitní

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…lékárenství začíná tady!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Slobodné povolanie - ide o prežitok alebo prežitie?

Vloženo: 16.07.2006, 08:11 | Čteno: 8118×
Posledných pár rokov veľmi kruto zasiahlo do existencie lekárnického stavu. Systematicky boli likvidované všetky tradičné hodnoty aspektu práce lekárnika, lekárne ako zdravotníckeho zariadenia. Z poslania sa urobil obyčajný primitívny kšeft. Etické hodnoty práce lekárnika, jeho profesionálna hrdosť boli zašliapane pod čiernu zem a za tzv. moderné lekárenstvo a tým aj moderných lekárnikov sa majú považovať tí, pre ktorých je najdôležitejším výsledkom zisk. Pre tento determinant sú ochotní urobiť všetko možné, ba až nemožné.
Pojem stav, profesionálna etika, slobodný výkon lekárnického povolania sa majú stať prežitkom, o ktorom majú rozjímať historici a možno zopár nepoučiteľných jedincov, ktorým to ešte akože nedošlo. Môže však lekárenstvo a lekárensky stav bez týchto „prežitkov” prežiť?
Násilné prerušenie prirodzeného vývoja po roku 1948 vytrhlo lekárnický stav (ale aj lekárov, advokátov a pod.) z kategórie „slobodné povolanie” do kategórie „pracujúca inteligencia”, v dotazníkoch tvrdošijne zaraďované do kolónky „iné”. Tých štyridsať rokov spôsobilo, že aj v situácii novo nadobudnutej slobody sme nedokázali naplniť pojem stav, profesia, slobodný výkon povolania, profesionálna morálka a etika. Možno aj tu treba hľadať korene vzniku dnešnej situácie, ktorú či už sa to niekomu páči alebo nie, sme si možno z 80% zapríčinili sami. Stratila sa kontinuita prirodzeného vývoja a málokde ostali „učitelia” a „znalci” starých tradícií, na ktoré sme mohli nadviazať.
Je až smiešne, že ešte aj v roku 2006 teda 17 rokov po nežnej revolúcii sa s lekárnickým stavom zaobchádza ako s pracujúcou inteligenciou a aplikujú sa všetky poznatky získané v časoch totalitnej moci. Len totalitnému mysleniu mohla byť prekážkou silná stavovská organizácia, len totalitná moc sa mohla vysmievať tradičným pojmom charakterizujúcim naše povolanie. Povedzme si však, že aj medzi nami sa našlo dosť tzv. liberálov, pre ktorých sa tieto pojmy stali akýmsi prežitkom a prekážkou v ich „hokynárskom” rozvoji.
Lekárenstvo patrí medzi tradičné slobodné povolania. Tento fakt platí a nezmení ho žiaden liberálny, neoliberálny, prípadne neobolševický postoj. Tradičné slobodné povolania boli aj povolania lekárov, architektov, advokátov, ale aj umelcov. Slobodné povolanie sa dá charakterizovať pomerne jednoducho. Prvou výraznou charakteristikou snáď bolo to, že príprava na tento druh povolania vyžadovala rozsiahle štúdium, obyčajne ukončené „štátom” akceptovaným diplomom resp. certifikátom.
Snáď druhým významným prvkom je výrazný „intelektuálny” moment v týchto činnostiach. Napr. aj práca lekárnika sa na prvý pohľad zdá byť prácou fyzickou, ale je to resp. mala by byť v prvom rade práca intelektuálna, postavená na prenose informácií. Práve v lekárenstve, tento na prvý pohľad „stealth moment” viedol niektorých duševných maloroľníkov konvertujúcich k duševným bezzemkom k pohľadu na lekárenstvo, ktorý za našej výraznej pomoci dostal slovenské lekárenstvo tam, kde je teraz?
Ako tretí prvok možno zaradiť k charakteristike slobodného povolania existenciu stavovskej organizácie. V demokratickej spoločnosti práve tieto organizácie výrazne ovplyvňujú existenciu a život príslušného „stavu”. Žiaľ, keď to zoberieme z historického pohľadu, prvé základy týchto stavovských organizácií vznikali v stredoveku a tento fakt sa stal nie len v totalitnej spoločnosti, ale aj pri vláde tzv. demokratov zdrojom posmeškov a argumentov proti stavovským organizáciám.
Ale čo bolo základnou úlohou týchto organizácií? Starali sa o členstvo, vyjadrovali sa k odbornej spôsobilosti, zastupovali záujmy stavu navonok pri jednaní so štátnou mocou, či už ju prezentoval richtár, predseda, primátor alebo minister. Orgány týchto organizácií boli slobodné a demokraticky volené a nie dosadzované vyššou mocou. Mali rozsiahle právomoci, ktoré boli v demokratických spoločnostiach akceptované, vlastne aj akceptované sú. U nás však bol tento vývoj násilne prerušený. Ale aj po prvých rokoch nadšeného budovania krajiny, kde včera znamenalo zajtra, si postupne lekárenstvo vybudovalo určitú autonómiu v rámci UNZ na čele s krajským, resp. okresným lekárnikom prípadne riaditeľom lekárenskej služby. Stálo to však veľa síl.
Nástup ekonomických liberálov po novembri 1989 znamenal v konečnom dôsledku nie zlepšenie, ale výrazné zhoršenie postavenia lekárnikov. Je zaujímavé, že výrazné útoky začali likvidovať stavovskú organizáciu, ktorá sa stala tŕňom v oku liberálom, ale z výrazným totalitným myslením. Začali sa útoky na stavovskú samosprávu. Výrazná snaha o likvidáciu lekárenstva ako stavu sa niesla aj v rovine profesionálnej etiky a morálky. Prečo nie? Veď to sú také stredoveké prežitky.
Z hľadiska historického sa však vytvorili dva druhy základných pravidiel chovania - kódexov. Deontologický kódex - pravidlá o profesných postupoch a eticky kódex - pravidlá o profesionálnom chovaní. Aké sú to však prežitky, keď máme určené, ktorý liek ako pripravovať? Aký je to prežitok, keď sú určené pravidlá profesionálneho chovania voči sebe, kolegom, pacientom? Áno, sú to prežitky. Pre tých, pre ktorých sa stala lekáreň prostriedkom k zisku, ktorí sú si ochotní zabezpečiť nekalou konkurenciu, porušovaním rôznych predpisov, cien a pod. Miesto kvalitnej práce nastupujú rôzne bonusy, darčeky a kvalita sa podľa týchto „lekárnikov” bez diplomu meria počtom akciovo realizovaných šerblíkov.
Máme zákon, ktorý zakazuje existenciu siete lekární, ale máme lekárne, ktoré nie sú v sieti len im niekto určuje, kde majú objednávať a čo. Centrálne sa určujú ceny, doplatky, zľavy. Ale aj platy, odmeny a pod. Ale samozrejme nie je to sieť, oni len spolupracujú. A tu samozrejme netreba deontologický a ani etický kódex, netreba stavovskú organizáciu, lebo náhodou by sa niekto začal zaujímať o to, ako je možné, že jeden lekárnik pracuje 12 hodín denne aj v sobotu aj v nedeľu a stihne „odbaviť” aj lekáreň o 100 km ďalej. Aká je to profesionálna etika a ako si vážime svoje vzdelanie a atestácie, keď kľudne necháme lekáreň na laborantku, ale aj na sanitárku. Veď recept prečíta. Pre týchto tzv. lekárnikov samozrejme netreba stavovskú organizáciu, netreba žiaden kódex a slobodný výkon povolania je fakt prežitkom. Veď čo už, keď majiteľ lekárne má kľúče od lekárne a v rámci výkonu majetkového práva si tam hocikedy príde a naordinuje si tu antikoncepciu, tu antibiotika alebo nejaké to ukľudňovadlo. Veď je to jeho. A lekárnik mlčí, lebo môže prísť o zamestnanie. Nie preto, že sa v lekárni porušujú zákony a predpisy, ale preto že by sa náhodou ozval.
Aj o tomto je to, čo voláme slobodný výkon povolania. Tento súčasný stav sa môže zdať nemenný, ale pre existenciu a budúcnosť nášho stavu, nášho povolania je slobodný výkon lekárnického povolania podmienka sine qua non. Diskutujme o tom.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Povinná elektronická pre...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
27.02.2018

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovensko regulovat vlas...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
23.02.2018

PharmDr. Ján Valjan

Konec bonusů za recepty ...

PharmDr. Ján Valjan
29.09.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
03.09.2018

PharmDr. Ján Valjan

Poplatky za Rp. na Slove...

PharmDr. Ján Valjan
12.05.2008

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
20.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

Česká pseudoefedrinová k...

PharmDr. Ján Valjan
08.09.2008

PharmDr. Ondrej Sukeľ

E-zdravotnictví, benchma...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
06.09.2018

PharmDr. Ján Valjan

Slovenská lékárnická kri...

PharmDr. Ján Valjan
24.11.2008

PharmDr. Ján Valjan

Přípravky s pseudoefedri...

PharmDr. Ján Valjan
31.08.2009

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.