Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Otvorený list Slovenskej lekárnickej komory

Vloženo: 20.06.2007, 21:10 | Čteno: 11448×
   Liberalizačné kroky predchádzajúcej vlády v oblasti zdravotníctva doviedli slovenské lekárenstvo na okraj priepasti, ktorej základnou chrakteristikou je rozpad liekovej poliky štátu a nekontrolovateľné „kšeftovanie” s liekmi. Zdanlivo, občanovi ústretové a ekonomické výhodné praktiky polo legálnych sietí lekární, priniesli do slovenského lekárenstva honbu za čo najväčším ziskom, honbu za čo najväčším objemom predaných liekov a naopak zánik podstaty lekárenstva, ktorou je odborná starostlivosť o pacienta.

Najväčším negatívom dnešného lekárenstva je vstup nelekárnikov, najmä právnických osôb do poskytovania lekárenskej starostlivosti. Pre tieto osoby sa stalo lekárenstvo predovšetkým predmetom dosahovania ziskov za každú cenu a s použitím akýchkoľvek, aj nelegálnych praktík. Stalo sa už bežným pravidlom, že viaceré verejné lekárne, najmä tie, ktoré deklarujú svoju príslušnosť k tzv. sieťam lekární, bezostyšne porušujú platnú legislatívu, ktorou sa riadi poskytovanie lekárenskej starostlivosti a nelegálne aktivity v tejto oblasti vydávajú za metódy konkurenčného boja pri podnikaní. Viaceré právnické osoby zakladajú nelegálne siete verejných lekární, v ktorých zamestnaní lekárnici nepokryte porušujú zákonmi ustanovené pravidlá, predovšetkým nevyberajú zákonom stanovené poplatky za výdaj liekov a zdravotných pomôcok, nevyberajú doplatky za lieky, ktoré zákon stanovuje za spoluúčasť pacienta na liečbe, poskytujú v rozpore so zákonom naturálne rabaty. Tieto nekalé aktivity sú priamo likvidačné pre ostatné verejné lekárne, ktoré dodržujú zákonom stanovené povinnosti.

Slovenská lekárnická komora s vážnymi obavami sleduje, ako viaceré štátne orgány a zdravotné poisťovne, ktorých povinnosťou je okrem iného kontrolovať aj dodržiavanie zákonom stanovených podmienok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, proti porušovateľom zákonov nezasahujú napriek tomu, že o týchto nelegálnych aktivitách vedia a to prinajmenšom z celého radu podnetov predstaviteľov Slovenskej lekárnickej komory, sťažností lekárnikov, či dokonca priamo z rôznych médií. Svojou trestuhodnou nečinnosťou a nezáujmom priamo podnecujú porušovateľov zákonov k ďalším nezákonným aktivitám v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti. Považujeme za výsmech právu a verejnému poriadku ak zákon stanovuje, že právnická alebo fyzická osoba môže vlastniť iba jednu lekáreň a pobočku lekárne a ak reálne existujú siete lekární a tieto sa ako sieť lekárni verejne prezentujú a keď zákonom ustanovené orgány nielen že neplniac si svoje povinnosti vo veci nekonajú, ale aj konkrétne a preukázateľné podnety hodnotia tak, aby proti porušovateľom zákona nemuseli zasahovať. Je smutnou skutočnosťou, charakteristickou pre súčasný stav slovenského lekárenstva a správy verejných vecí, ak jeden orgán príslušný vo veci konať (Vyšší územný celok) podnet, smerujúci proti pôsobeniu sietí lekární, odmietne z dôvodu, že sa údajne nejedná o sieť lekární, ale o celý rad jednotlivých podnikateľov právnických osôb, a iný orgán (Protimonopolný úrad SR) podnet proti pôsobeniu jednotlivých lekární na základe nezákonných dohôd o regulácií cien odmietne z dôvodu, že sa síce jedná o niekoľko právnických osôb, ale vo svojom súhrne tvoria jeden ekonomický celok, jedného podnikateľa a teda nie je voči nim možné postupovať ako voči jednotlivým podnikateľom.

Slovenská lekárnická komora chce aj týmto otvoreným listom upozorniť na skutočnosť, že vyššie uvedené negatívne javy v lekárenstve sa už nedotýkajú iba tzv. sieťových lekární, ale v záujme ekonomického prežitia sa k rovnakým praktikám budú musieť uchýliť aj ostatní vlastníci lekární. Nepochybne tento narastajúci trend v konečnom dôsledku prinesie rozvrat liekovej politiky štátu a nebývalý nárast spotreby liekov. Zavedenie doplatku pacienta na lieky vedie nielen k zníženiu nákladov na úhradu liekov z verejných prostriedkov, ale má predovšetkým regulačný význam z hľadiska spotreby liekov. Skutočnosť, že lekáreň nepožaduje od pacienta doplatok na liek bez súčasného zníženia úhrady zo strany zdravotnej poisťovne, skutočnosť, že takýto postup je široko medializovaný a samozrejme občanom pozitívne interpretovaný, nepochybne vyvoláva dojem, že už to nie je štát, kto stanovuje a realizuje liekovú politiku, ale jednotlivé lekárne a ich vlastníci.

Slovenská lekárnická komora už viac rokov zápasí s negatívnymi dôsledkami liberalizácie v oblasti lekárenstva. So znepokojením sledujeme tento dlhodobý a negatívny vývoj v lekárenstve, žiaľ v tomto zápase je komora osamotená, bez dostatku účinných kompetencií. Statoční lekárnici sa stávajú len štatistami negatívnych dôsledkov nekalých aktivít niektorých svojich kolegov. Jedinou cestou, ako odstrániť tieto neželané tendencie, je cesta striktného dodržiavania platnej legislatívy a dôsledné potieranie nezákonných praktík. Ak sa nám spoločne nepodarí očistiť poskytovanie lekárenskej starostlivosti od nelegálnych obchodných aktivít, hrozí ich rozšírenie, ako prirodzená obrana ostatných verejných lekární, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť rozvrat liekovej politiky štátu a zásobovanie obyvateľstva liekmi.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ján Valjan

Poltarská kauza, přechod...

PharmDr. Ján Valjan
12.02.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárni...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
19.10.2015

PharmDr. Tibor Czuľba

Komerci v rámci soustavn...

PharmDr. Tibor Czuľba
16.01.2011

PharmDr. Ján Valjan

(Ne)povinné členství v K...

PharmDr. Ján Valjan
30.09.2008

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Ondrej Sukeľ: P...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
11.11.2014

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Nepovinné členství vytvá...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
12.10.2015

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení ...

PharmDr. Ján Valjan
26.06.2008

PharmDr. Ján Valjan

Rychlokvašené laborantky...

PharmDr. Ján Valjan
22.09.2009

PharmDr. Ján Valjan

Rozhodnutí Evropského so...

PharmDr. Ján Valjan
08.06.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
03.09.2018

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.