Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov II. – APATYKÁŘ®
Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Lékárny Dr.Max

Díky naší velikosti může ambiciózní a kvalitní lékárník najít neomezené možnosti uplatnění

První část prezentačního podcastu společnosti Česká lékárna holding, a.s., mj. o e-Laboratoři a širokých možnostech pracovního uplatnění. Hosté: PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Lékáren Dr.Max), Mgr. Petra Jebavá (oblastní provozní ředitelka).

…lékárenství začíná tady!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov II.

Vloženo: 05.11.2007, 18:30 | Čteno: 9228×

Zásielková služba

V praxi sa objavili prípady výkonu donášky liekov pacientom podnikateľmi na základe živnostenského povolenia. Takáto činnosť v súčasnosti nie je upravená žiadnym právnym predpisom čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť vážne ujmy na zdraví občanom.
Z uvedeného dôvodu navrhla SLeK novelu vyhlášky č. 198/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správny lekárenskú prax a žiadala doplniť vyhlášku o nový § 31a v znení:
„31a
Zásielková služba
 1. Zásielková služba je preprava liekov a zdravotníckych pomôcok z verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok k prijímateľovi. Zásielkovú službu sú oprávnení vykonávať držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (odvolávka na § 8 zákona č. 140/1998 Z.z.).
 2. Výdaj lieku je odovzdanie zásielky prijímateľovi.
 3. Zásielka sa vykonáva na základe objednávky, ktorá musí obsahovať:
  a) meno, priezvisko a adresu objednávateľa,
  b) meno, priezvisko a adresu prijímateľa,
  c) ak sa jedná o liek a zdravotnícku pomôcku viazanú na lekársky predpis, objednávka musí mať písomnú formu a musí byť k objednávke priložený lekársky predpis,
  d) údaj o adrese, elektronickej adrese alebo telefónnom čísle na ktoré je možné podať informáciu o vybavení objednávky,
  e) dátum odoslania objednávky.
 4. Zásielkovú službu môže poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vykonávať pri splnení týchto podmienok:
  a) zásielková služba je vykonávaná prostriedkami vo vlastníctve poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a osobami, ktorí sú zamestnancami poskytovateľa lekárenskej starostlivosti,
  b) vytvorenie materiálnych a personálnych podmienok tak, aby bola zásielka doručená prijímateľovi najneskôr do dvoch dní odo dňa prijatia objednávky,
  c) vytvorenie materiálnych a technických podmienok tak, aby bola zachovaná kvalita a účinnosť lieku po dobu prepravy,
  d) výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok doručením zásielky výlučne prijímateľovi,
  e) súčasťou zásielky bude informácia o možných rizikách a informácia o konzultácii s lekárom pri výskyte potiaží pri užívaní lieku a zdravotníckej pomôcky,
  f) vytvorenie informačného systému, ktorý zabezpečí možnosť osobnej a elektronickej konzultácie.
 5. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je povinný ohlásiť vykonávanie zásielkovej služby Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a orgánu príslušnému na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti najneskôr 3 dni pred začatím výkonu zásielkovej služby.”
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ján Valjan

Poplatky za Rp. na Slove...

PharmDr. Ján Valjan
12.05.2008

PharmDr. Ján Valjan

I na Slovensku máme řadu...

PharmDr. Ján Valjan
10.11.2010

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovensko regulovat vlas...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
23.02.2018

PharmDr. Ján Valjan

Slovenská lékárnická kri...

PharmDr. Ján Valjan
24.11.2008

PharmDr. Ján Valjan

Rychlokvašené laborantky...

PharmDr. Ján Valjan
22.09.2009

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
20.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

Na to, aby prodavač prod...

PharmDr. Ján Valjan
01.07.2010

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
03.09.2018

PharmDr. Ján Valjan

Česká pseudoefedrinová k...

PharmDr. Ján Valjan
08.09.2008

PharmDr. Ján Valjan

Euro ve slovenských léká...

PharmDr. Ján Valjan
16.08.2008

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2018, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.