Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Filip Vrubel

Sdílený lékový záznam pacientů – kompletní přehled

Druhá část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem mj. o novinkách v elektronické preskripci, proč budou lékárny hlásit koncové ceny, jak bude fungovat sdílený lékový záznam a kdo do něj bude moci nahlížet.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov III.

Vloženo: 07.11.2007, 08:27 | Čteno: 9829×

Neprítomnosť odborného zástupcu v lekárni

§ 5 zákona č. 140/1998 Z.z. ustanovuje:
„(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 3 ods. 3 a ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie. Odborný zástupca s výnimkou manžela držiteľa povolenia musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami na ustanovený týždenný pracovný čas. 6). (2) Ak odborný zástupca prestane vykonávať svoju činnosť, stratí spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť alebo zdravotnú spôsobilosť, držiteľ povolenia je povinný okamžite činnosť zastaviť až do schválenia nového odborného zástupcu orgánom, ktorý vydal povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.” § 36 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„(1) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný viesť verejnú lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu s výnimkou verejnej lekárne podľa § 34 ods. 2 písm. d); na vedenie pobočky verejnej lekárne je povinný určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 35 ods. 3.” Táto právna úprava nezabezpečuje garanciu odbornosti po celú doby prevádzky zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ je prevádzková doba dlhšia ako zákonníkom práce ustanovený rozsah týždenného pracovného času. Preto dochádzalo často k situáciám, keď niektorí držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovali lekáreň, pričom odborný zástupca neviedol lekáreň osobne alebo prostredníctvom odborného zástupcu a to tak niekoľko hodín denne ako aj v niektorých prípadoch dlhodobo.

Z uvedeného dôvodu SLeK navrhla zmenu § 5 zákona č. 140/1998 Z.z. v nasledovnom znení:
„(1) Podmienky na výkon odborného zástupcu, jeho postavenie a úlohy v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis (odvolávka na § 12 ods. 9., 10., 11. a 12 zákona č. 578/2004 Z.z.). (2) Žiadateľ o vydanie povolenia ustanoví aj viac odborných zástupcov, ak výkon činnosti pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami prekročí ustanovený pracovný čas odborného zástupcu (odvolávka na Zákonník práce).” Ďalej SLeK navrhla nové znenie § 36 ods. 1:
„(1) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný viesť verejnú lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu s výnimkou verejnej lekárne podľa § 34 ods. 2 písm. d); na vedenie pobočky verejnej lekárne je povinný určiť odborného zástupcu. Pod pojmom „viesť verejnú lekáreň” sa pre potreby tohto zákona rozumie:
  1. povinnosť osobnej prítomnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v prípade fyzickej osoby, po celú dobu poskytovania lekárenskej starostlivosti,
  2. povinnosť osobnej prítomnosti učeného odborného zástupcu v prípade právnickej osoby, po celú dobu poskytovania lekárenskej starostlivosti.
Po dobu neprítomnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v prípade fyzickej osoby alebo určeného odborného zástupcu v prípade právnickej osoby v lekárni je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný ustanoviť náhradného odborného zástupcu podľa osobitného predpisu (odvolávka na § 17a zákona č. 578/2004 Z.z.).” Cieľom týchto ustavení je zavedenie možnosti riešenia dočasnej neprítomnosti jedného odborného zástupcu na pracovisku. Zmena rieši situácie, kedy niektorí držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkujú lekáreň, pričom odborný zástupca dlhodobo nie je prítomný v lekárni a nevedie teda lekáreň osobne alebo prostredníctvom určeného odborného zástupcu.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Nepovinné členství vytvá...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
12.10.2015

PharmDr. Ján Valjan

Na to, aby prodavač prod...

PharmDr. Ján Valjan
01.07.2010

PharmDr. Ján Valjan

SLeK začala odebírat lic...

PharmDr. Ján Valjan
10.06.2009

PharmDr. Ján Valjan

Rychlokvašené laborantky...

PharmDr. Ján Valjan
22.09.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenští lékárníci potv...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
26.11.2018

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovensko regulovat vlas...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
23.02.2018

PharmDr. Tibor Czuľba

Komerci v rámci soustavn...

PharmDr. Tibor Czuľba
16.01.2011

PharmDr. Ján Valjan

Přípravky s pseudoefedri...

PharmDr. Ján Valjan
31.08.2009

PharmDr. Ján Valjan

(Ne)povinné členství v K...

PharmDr. Ján Valjan
30.09.2008

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení ...

PharmDr. Ján Valjan
26.06.2008

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.