Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Filip Vrubel

Legislativní změny v oblasti reexportů léčiv, cenové soutěže zdravotních pojišťoven

Čtvrtá část exkluzivního rozhovoru s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem nejen o průběhu Dohodovacího řízení, novinkách v elektronické preskripci, jednotných doplatcích pro pacienty či možnostech zpětné regulace provozování lékáren.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov V.

Vloženo: 11.11.2007, 17:49 | Čteno: 11564×

Reklama

§ 36. ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie poskytovať ani prijímať zľavy a rabaty v naturáliách.” Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch:
„nemôže zdravotnícky pracovník používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.” Podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
„reklama liekov” zahŕňa akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov. § 8 ods. 4 zákona č. 147/2001 Z.z.:
zakazuje sa reklama liekov,
a) ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,
b) ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,
c) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.
Slovenská lekárnická komora sa v niekoľkých prípadoch obrátila na orgán príslušný vo veci výkonu kontroly reklamy liekov - ŠUKL, keď spolu podnetom zaslala na ŠUKL aj kópie rôznych letákov, v ktorých sa propagovali aj lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. ŠUKL v týchto prípadoch odpovedal, že v tejto veci budú vykonané spoločné kontroly s MZ SR a VÚC. Tento prísľub je z mája 2007 a SLeK nemá informácie o tom, že by do dnešného dňa boli vykonané kontroly porušovania ustanovení zákona o reklame a zákona č. 140/1998 Z.z.
Za účelom zabránenia obdobných praktík navrhla SLeK novelu vyhlášky č. 198/2001 Z.z. v nasledovnom znení:
„Reklama, ktorej obsahom je verejný prísľub poskytnutia finančného alebo naturálneho rabatu alebo daru v súvislosti s výdajom liekov je obchádzaním zákona (§ 8 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 147/2001 Z.z.).”
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ján Valjan

Konec bonusů za recepty ...

PharmDr. Ján Valjan
29.09.2009

PharmDr. Ján Valjan

SLeK začala odebírat lic...

PharmDr. Ján Valjan
10.06.2009

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení ...

PharmDr. Ján Valjan
26.06.2008

PharmDr. Ján Valjan

Přípravky s pseudoefedri...

PharmDr. Ján Valjan
31.08.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Emergentní systém, změna...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
03.09.2018

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenské opatření proti...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
29.06.2015

PharmDr. Ján Valjan

Nevybírání regulačního p...

PharmDr. Ján Valjan
25.02.2009

PharmDr. Ján Valjan

I na Slovensku máme řadu...

PharmDr. Ján Valjan
10.11.2010

PharmDr. Ján Valjan

Rychlokvašené laborantky...

PharmDr. Ján Valjan
22.09.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Povinná elektronická pre...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
27.02.2018

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.